De Beursrally is afgelopen.

Blijf ons volgen op www.beursrally.be om op de hoogte te blijven van toekomstige edities.
Of voer uw e-mail adres in via de ‘Inschrijven’ knop en ontvang een bericht wanneer de volgende editie start.

VEELGESTELDE VRAGEN

1. Wat is de Beursrally?

De Beursrally is een virtuele beleggerswedstrijd georganiseerd door Mediafin, uitgever van de kranten De Tijd en L’Echo, in partnerschap met MeDirect.be, als sponsor van de competitie.

De Beursrally stelt zich tot doel om u vertrouwd te maken met beleggen in aandelen en fondsen, zonder dat u daarbij enig financieel risico loopt, en wordt u geholpen door informatie en nieuwsduiding die Mediafin via haar verschillende kanalen en merken aanbiedt.

Uw doelstelling is om een zo hoog mogelijke meerwaarde te realiseren door het ter beschikking gestelde virtuele kapitaal zo goed mogelijk virtueel te beleggen in aandelen, fondsen of in een combinatie van beide.

2. Wat is het concept van de beleggerswedstijd?

U ontvangt aan het begin van de competitie een fictief startkapitaal van 50.000 euro waarmee u, zonder enig financieel risico, een fictieve portefeuille kan opbouwen uit een speciaal voor de competitie samengestelde selectie van aandelen en beleggingsfondsen.

Deelnemers met de hoogste portefeuillewaarde aan het einde van de competitie komen in aanmerking voor verschillende prijzen in verschillende categorieën.

Bovendien wint elke week de deelnemer met het beste weekresultaat een weekprijs.

3. In welke effecten kan ik handelen?

Tijdens de Beursrally kunt u beleggen in een selectie van aandelen en beleggingsfondsen.

Aandelen

Euronext Amsterdam: aandelen behorend tot de AEX en AMX indexen.

Euronext Brussel: aandelen behorend tot de BEL20 en BEL Mid indexen.

Euronext Parijs: aandelen behorend tot de CAC40 index.

NYSE New York: aandelen behorend tot de Dow Jones Industrial Average index.

NASDAQ New York: een selectie van 10 bekende aandelen.

Fondsen.

5 geselecteerde aandelenfondsen ‘Wereldwijd’.

5 geselecteerde aandelenfondsen ‘Europa’.

5 geselecteerde aandelenfondsen ‘VS’.

5 geselecteerde aandelenfondsen ‘Azië’.

5 geselecteerde aandelenfondsen ‘Groeilanden’.

26 geselecteerde aandelenfondsen ‘Overige’.

Een gedetailleerd overzicht van alle deelnemende effecten vindt u hier.

4. Wanneer loopt de Beursrally?

De BeursRally loopt 10 weken lang van maandag 20 november 2017 om 08u00 tot en met vrijdag 26 januari 2018, na sluiting van de Amerikaanse markten (plus 15 minuten vertraging).

Om u vertrouwd te maken met de beleggerswedstrijd, is er vanaf 6 november tot en met 19 november 2017 een proefperiode. Na deze proef- en testperiode worden alle spelportefeuilles gereset; alle openstaande aandelen- of fondsenposities worden verwijderd, alle uitgevoerde en openstaande transacties geschrapt en het kapitaal aanwezig in elke portefeuille wordt terug op de startwaarde gezet.

5. Wie kan deelnemen aan de Beursrally?

Deelname aan de Beursrally is mogelijk voor alle personen met een officieel adres in België die minimum 18 jaar oud zijn op het moment van inschrijving en die in het bezit zijn van een geldig e-mailadres.

6. Hoe kan ik meespelen?

De inschrijving en het spelen zelf kan uitsluitend via de website van de Beursrally: www.beursrally.be.

· Om te kunnen deelnemen aan de Beursrally dient u te beschikken over een geldige registratie bij de websites van De Tijd of L’Echo:

· Indien u wenst deel te nemen aan de Beursrally en u al beschikt over een geldige registratie bij De Tijd kunt zich aanmelden met uw bestaande login gegevens van De Tijd / L’Echo.

· Indien u wenst deel te nemen aan de BeursRally maar u beschikt niet over een geldige registratie bij De Tijd kunt zich hiervoor gratis registreren via de Beursrally website.

Na aanmelding/registratie bij De Tijd meldt u zich aan op het platform van de BeursRally en dient u onderstaande procedure te volgen:

· Vul uw spelersnaam in.

· Vul al uw adresgegevens en leeftijd in.

· Klik op bevestigen.

· Na de inschrijving ontvangt u via e-mail een inschrijvingsbevestiging.

7. Waarom moet ik een registratie op tijd.be hebben om me te kunnen inschrijven voor de Beursrally?

Dankzij uw registratie op tijd.be heeft u via de BeursRally en tijd.be toegang tot een brede waaier informatie relevant voor uw deelname aan de beleggerswedstrijd.

8. Hoeveel kost het om deel te nemen?

De deelname aan de BeursRally is gratis. U moet wel een geregistreerde gebruiker zijn van De Tijd of L’Echo om u te kunnen inschrijven voor de Beursrally. Uw registratie voor De Tijd of L’Echo is eveneens gratis.

9. Hoe kan ik aanmelden?

Op www.beursrally.be klikt u bovenaan op ‘Aanmelden’. Geef dan uw e-mailadres en paswoord in om u aan te melden voor de Beursrally.

10. Ik weet mijn wachtwoord niet meer of ik wil mijn wachtwoord aanpassen.

Op www.beursrally.be klikt u bovenaan op ‘Aanmelden’. Op het volgende scherm klikt u nogmaals op ‘Aanmelden’ en op de pagina waar u uw e-mailadres en paswoord moet ingeven, klikt u onderaan het venster op ‘Wachtwoord vergeten’.

11. Wat is een spelersnaam?

Enkel met uw spelersnaam bent u zichtbaar in de klassementen en voor de andere spelers. Uw spelersnaam is eveneens de naam van uw portefeuille.

12. Mag ik meespelen met meerdere portefeuilles?

Neen, er is slechts één inschrijving en één e-mailadres per persoon mogelijk.

13. Kunnen meerdere personen meespelen vanop eenzelfde computer?

Meespelen vanop dezelfde computer kan, op voorwaarde dat ze ieder over een ander emailadres beschikken en ze hun portefeuille zelf beheren.

14. Kan ik ook op meerdere computers met mijn portefeuille aan de slag?

Ja, u kunt op elke willekeurige computer, tablet of smartphone aan de slag met uw eigen portefeuille. Eenmaal op de website meldt u aan met uw e-mailadres en wachtwoord.

15. Kan ik als minderjarige meespelen met de Beursrally?

Neen, minderjarigen kunnen niet meespelen. U moet tenminste 18 jaar zijn bij inschrijving om mee te kunnen spelen en kans te maken op een prijs.

16. Hoe handel ik op de Beursrally?

Tijdens de Beursrally kan u via het online spelplatform beleggen in een selectie van aandelen en beleggingsfondsen die door de spelleiding werd samengesteld.

17. Hoe plaats ik een order?

Ga naar ‘Mijn Portefeuille’. Klik op ‘Handelen’ en selecteer een effect. Kies vervolgens het type order: marktorder, limietorder dag of limietorder open en geef het aantal te kopen of te verkopen orders in. Bij een limietorder geeft u de limietkoers in. Controleer uw order goed vooraleer u het order definitief bevestigd met de knop ‘Bevestigen’.

Een limietorder (dag) dat geplaatst wordt tijdens de handelsuren blijft maximaal geldig tot aan het einde van de lopende handelsdag. Is de limietkoers niet bereikt, dan wordt het order aan het einde van de handelsdag automatisch geannuleerd. Een limietorder (dag) geplaatst buiten de normale handelstijden (bv. ’s avonds of tijdens het weekend) blijft maximaal geldig tot aan het einde van de eerstvolgende handelsdag.

Een limietorder (open) blijft geldig voor de hele duur van de competitie of tot wanneer de opgegeven limietkoers werd bereikt.

U dient zelf in acht te nemen dat er voor de uitvoering van een limietorder voldoende cashreserve in uw portefeuille aanwezig is. Wordt de opgegeven limietkoers voor het order bereikt, maar is er op dat ogenblik onvoldoende cash op de rekening aanwezig, dan zal het order worden geannuleerd.

Nog niet uitgevoerde limietorders kan u op elk gewenst moment annuleren.

18. Kan ik een order annuleren?

Orders die nog niet zijn uitgevoerd kunnen nog geannuleerd worden. Ga hiervoor naar ‘Orderoverzicht’ en klik op ‘Orders in behandeling’. Alle orders in behandeling kunnen nog worden geannuleerd behalve orders op de Amerikaanse markten.

19. Hoe kan ik een effect verkopen?

Ga naar ‘Mijn Portefeuille’ en vervolgens naar het tabblad ‘Huidige posities’.Kies het effect dat uw wenst te verkopen en klik op de actie ‘Verkopen’. Geef het aantal te verkopen orders in en bevestig uw verkoop via de knop ‘Bevestigen’

20. Kan ik een order wijzigen?

U kunt een order niet wijzigen. Indien u een order wenst te wijzigen kunt u het order enkel eerst ‘Annuleren’ en nadien opnieuw ingeven.

21. Welke aandelenorders kan ik invoeren?

Voor aandelentransacties zijn twee soorten orders mogelijk: bestens orders en limietorders.

Een bestens order dat u invoert tijdens de handelsuren van de markt waarop het aandeel verhandeld wordt, zal tegen de eerstvolgende bied- of laatkoers waartegen gehandeld wordt, worden uitgevoerd.

Bestens orders die u buiten de handelsuren invoert zullen worden uitgevoerd tegen de eerste beschikbare bied- of laatkoers die bij de opening van de beurs op de volgende handelsdag, wordt bepaald.

22. Hoe worden aandelenorders verwerkt?

Kooporders worden uitgevoerd tegen de laatkoers. Verkooporders worden uitgevoerd tegen de biedkoers.

De koersen op de Europese aandelenmarkten (Euronext Amsterdam, Euronext Brussel en Euronext Parijs) die u via de spelsite te zien krijgt en waarop de spelmodule zich baseert om de orders af te handelen, zijn beschikbaar in ‘real-time’.

De koersen van aandelen die verhandeld worden op NYSE en NASDAQ zijn vertraagd met 15 minuten (‘delayed’). Om een eerlijk spelverloop te garanderen wordt de uitvoering van orders op deze markten eveneens met 15 minuten vertraagd t.o.v. de plaatsing van het order. Dit wil zeggen dat, op het ogenblik dat het order geplaatst wordt (= t), de op dat ogenblik gekende koers de koers is die 15 minuten eerder gold (= t-15). Aangezien het order eveneens met 15 minuten vertraging zal worden uitgevoerd is de koers die van toepassing zal zijn voor dit order de koers die gold op het tijdstip dat het order werd geplaatst (t).

23. Hoe worden fondsenorders verwerkt?

U kunt tijdens de competitie fondsen aan- en verkopen. De deelnemende fondsen in de competitie zijn niet onderhevig aan beursschommelingen tijdens een handelsdag. De Netto Inventaris Waarde (NIW) van een fonds wordt slechts eenmaal per dag, aan het einde van de handelsdag, bepaald op basis van de slotkoersen van de onderliggende effecten (de ‘handelskoers’).

Al uw ingevoerde fondsenorders zullen daarom pas worden uitgevoerd zodra de eerstvolgende handelskoers (NIW) voor het fonds bekend is.

24. Kan ik aan- en verkopen limiteren?

Ja, tijdens het aan- en verkoopproces kunt u een limiet meegeven.

25. Hoe worden limietorders verwerkt?

Bij een limietorder geeft u de maximale prijs in waartegen u een aandeel wilt kopen of de minimale prijs waartegen u een aandeel wenst te verkopen. Het order zal slechts uitgevoerd worden van zodra de vastgestelde limietkoers werd bereikt of werd overschreden. Er bestaat dus altijd een kans dat een limietorder niet wordt uitgevoerd als de limietkoers niet wordt bereikt.

Bij het plaatsen van limietorder heeft u 2 keuzemogelijkheden:

Limietorder (dag)

Limietorder (open)

Een limietorder (dag) dat geplaatst wordt tijdens de handelsuren blijft maximaal geldig tot aan het einde van de lopende handelsdag. Is de limietkoers niet bereikt, dan wordt het order aan het einde van de handelsdag automatisch geannuleerd. Een limietorder (dag) geplaatst buiten de normale handelstijden (bv. ’s avonds of tijdens het weekend) blijft maximaal geldig tot aan het einde van de eerstvolgende handelsdag.

Een limietorder (open) blijft geldig voor de hele duur van de competitie of tot wanneer de opgegeven limietkoers werd bereikt.

U dient zelf in acht te nemen dat er voor de uitvoering van een limietorder voldoende cashreserve in uw portefeuille aanwezig is. Wordt de opgegeven limietkoers voor het order bereikt, maar is er op dat ogenblik onvoldoende cash op de rekening aanwezig, dan zal het order worden geannuleerd.

Nog niet uitgevoerde limietorders kan u op elk gewenst moment annuleren.

26. Zijn limietorders voor fondsen mogelijk?

Limietorders voor fondsen zijn niet toegestaan. De koers waartegen het order zal worden uitgevoerd is immers nooit op voorhand gekend.

Omdat op het tijdstip waarop een fondsenorder wordt geplaatst slechts de vorige handelskoers bekend is, kan de prijs voor de transactie hoger of lager uitvallen dan berekend op het tijdstip van het order. U dient er zelf voor te zorgen dat er voldoende cashreserve in zijn portefeuille aanwezig is om het fondsenorder te kunnen uitvoeren. Indien er onvoldoende cashreserve in de portefeuille aanwezig is, wordt het order geannuleerd.

27. Hoeveel transacties kan ik uitvoeren?

U kan maximaal 20 orders (aan- en verkooporders) per dag plaatsen.

Een positie in één enkel effect mag niet meer bedragen dan 10% van de totale waarde van uw virtuele portefeuille. Het is niet mogelijk om aankooporders te plaatsen die deze limiet overschrijden. Indien een positie door koersstijgingen van het effect (of door koersdalingen van de andere effecten) toch groter wordt dan 10% van uw totale portefeuillewaarde dan zullen voor dit effect enkel nog verkooporders kunnen worden geplaatst. Aankooporders in dit effect zullen niet meer mogelijk zijn tot de waarde van de positie terug minder dan 10% van uw totale portefeuillewaarde bedraagt.

28. Wat zijn de kosten op aandelentransacties?

In werkelijkheid gelden voor beleggingen specifieke taksen, waaronder beurstaksen, meerwaardebelasting en roerende voorheffing op meerwaarden en dividenden. Voor de virtuele beleggerswedstrijd Beursrally wordt een aangepast systeem voor kosten en taksen toegepast om het spelelement te vrijwaren.

Voor elke aandelentransactie (zowel voor aan- als verkooporders) wordt een vaste transactievergoeding in rekening gebracht van 15 euro per transactie. Deze wordt automatisch ingehouden bij uitvoering van een order.

29. Wat zijn de kosten op fondsentransacties?

Voor fondsentransacties worden geen instap- of uitstapkosten in rekening gebracht, in overeenstemming met het kostenbeleid van MeDirect.be, de partner van de BeursRally. Er zijn wel andere kosten verbonden aan beleggen in fondsen (bijvoorbeeld een beheersvergoeding), maar deze worden verrekend in de koers van het fonds en worden zodoende niet apart in rekening gebracht bij de deelnemer.

30. Wanneer kan ik kopen en verkopen?

U kan tijdens de beleggerswedstrijd 24/7 orders plaatsen via het handelssysteem dat verbonden is aan uw virtuele portefeuille.

Een bestens order dat u invoert tijdens de handelsuren van de markt waarop het aandeel verhandeld wordt, zal tegen de eerstvolgende bied- of laatkoers waartegen gehandeld wordt, worden uitgevoerd.

Een bestens order die u buiten de handelsuren invoert zullen worden uitgevoerd tegen de eerste beschikbare bied- of laatkoers die bij de opening van de beurs op de volgende handelsdag, wordt bepaald.

31. Welke zijn de handelstijden op de verschillende aandelenmarkten?

Op handelsdagen (maandag – vrijdag):

Euronext Amsterdam 09:00 – 17:35 CET

Euronext Brussel 09:00 – 17:35 CET

Euronext Parijs 09:00 – 17:35 CET

NASDAQ 15:30 – 22:00 CET

NYSE 15:30 – 22:00 CET

32. Welke dagen is er geen handel mogelijk?

Tijdens de beleggerswedstrijd zullen volgende dagen géén handelsdagen zijn:

Maandag 23/11/2017 – NYSE, NASDAQ (New York) – Thanksgiving

Vrijdag 24/11/2017 – NYSE, NASDAQ (New York) – Thanksgiving Friday

Maandag 25/12/2017 – Euronext (Amsterdam, Brussel, Parijs), NYSE, NASDAQ (New York) – Kerstmis

Dinsdag 26/12/2017 – Euronext (Amsterdam, Brussel, Parijs) – Tweede Kerstdag

Maandag 01/01/2018 – Euronext (Amsterdam, Brussel, Parijs), NYSE, NASDAQ (New York) – Nieuwjaar

Maandag 15/01/2018 – NYSE, NASDAQ (New York) – Martin Luther King day

Op deze dagen zal op de vermelde beurzen geen handel plaatsvinden en worden orders niet uitgevoerd.

33. Aan welke koersen wordt er gehandeld?

De real-time koersen (van toepassing op de aandelen die worden verhandeld op de beurzen van Euronext Amsterdam, Brussel en Parijs) zijn afkomstig van Euronext.

De koersen van aandelen die worden verhandeld op de beschikbare Amerikaanse markten worden met een vertraging van 15 minuten aangeleverd.

De fondsenkoersen zijn gebaseerd op de dagelijkse Netto Inventaris Waarde (NIW of NAV) van elk fonds.

34. Wat is het maximale bedrag voor de aankoop van een aandeel?

Een positie in één enkel effect mag niet meer bedragen dan 10% van de totale waarde van de virtuele portefeuille. Het is niet mogelijk om aankooporders te plaatsen die deze limiet overschrijden.

35. Hoeveel kapitaal moet ik beleggen in fondsen?

Bij inschrijving ontvangt u een fictief bonuskapitaal van 2.000 euro, als welkomstgeschenk van MeDirect.be en dat u enkel kan beleggen in de beschikbare fondsen. Voor de toepassing van deze regel werd bepaald dat maximaal 96% van de totale waarde van de portefeuille in aandelen kan worden belegd. De overige 4% van de totale waarde van de portefeuille kan enkel in fondsen worden belegd.

Wanneer u een transactie probeert uit te voeren die tot gevolg zou hebben dat het aandelengedeelte van de portefeuille de bepaalde maximumaarde overschrijdt, dan zal de transactie geweigerd worden.

Door koersverschillen kan de aandelenwaarde in de portefeuille op natuurlijke wijze deze maximumwaarde overschrijden. In dat geval zal u geen nieuwe orders kunnen plaatsen voor de aankoop van aandelen, tot de aandelenwaarde in de portefeuille terug is gezakt onder het maximum toegelaten percentage.

36. Hoe kan ik extra virtueel kapitaal verdienen?

Tijdens de BeursRally kan u tot 5.200 euro bijkomend virtueel kapitaal verdienen: door de dagelijkse quiz correct te beantwoorden en deel te nemen aan Finance Avenue, de geldbeurs van De Tijd.

37. Hoe verdien ik extra virtueel kaptiaal via de dagelijkse quiz?

Gedurende de 10 weken van de beleggerswedstrijd zal u elke beursdag, van maandag tot en vrijdag een online quizvraag kunnen beantwoorden via het Beursrally platform. Per goed antwoord wordt meteen 100 euro extra fictief kapitaal toegevoegd aan uw portefeuille. Een quizvraag kan enkel beantwoord worden tussen 00u00 en 23u59 op de beursdag waarop de specifieke vraag via het platform beschikbaar is. Het is nadien niet meer mogelijk om op eerdere quizvragen te antwoorden of aanspraak te kunnen maken op het extra fictief kapitaal dat er mee te verdienen valt.

38. Kan ik de dagelijkse quiz meerdere malen per dag spelen?

Neen, u heeft slechts één kans per dag om de dagelijkse quiz te spelen. Elke vraag kan slechts één keer beantwoordt worden. Foute antwoorden kunnen niet meer gecorrigeerd worden.

39. Ik zie geen quizvraag, hoe kan dit?

Indien u geen nieuwe quizvraag ziet kan dit meerder oorzaken hebben:

– U heeft de vraag al beantwoord. U kunt maar eenmaal per dag een antwoord geven.

– U bent niet aangemeld

– U bent aangemeld in het weekend of op een dag dat de beurzen van Euronext gesloten zijn. Op deze dagen worden geen quizvragen gesteld.

40. Hoe verdien ik extra kapitaal door deel te nemen aan Finance Avenue, de geldbeurs van De Tijd?

U kunt op 18 november 2017 tussen 9u en 17u30 gratis een bezoek brengen aan de stand van De Tijd & L’Echo op de geldbeurs Finance Avenue (Tour & Taxis – Havenlaan 86 1000 Brussel). Indien u zich die dag aanmeldt aan deze stand ontvangt u eenmalig 500 euro extra fictief kapitaal. Dit bedrag zal toegevoegd worden aan de Beursrally portefeuille op 24 november 2017 om 16u.

41. Hoe wordt het rendement van mijn portefeuille berekend?

Het rendement wordt op de volgende manier berekend :

– De waarde van het startkapitaal, het welkomstgeschenk van MeDirect en het eventuele extra kapitaal dat u verwerft.

– De totale meerwaarde of de minwaarde die wordt verworven op de prestaties van individuele aandelen waarin u belegd heeft, na verrekening van de transactiekosten.

– De totale meerwaarde of de minwaarde die u verwerft op de prestaties van fondsen waarin u tijdens de beleggerswedstrijd belegd.

– De waarde van de uitgekeerde dividenden in uw portefeuille van de Beursrally

42. Hoe kan ik zien welk rendement ik heb behaald?

U ziet in het dashboard uw overall en dagelijks rendement staan. Via klassementen kunt u uw rendement vergelijken met de andere deelnemers.

43. Voor welke klassementen worden er prijzen uitgereikt?

De BeursRally heeft verschillende klassementen waarvoor de organisatie prijzen uitkeert.

– De Tijd & L’Echo Award : de beste prestaties in alle beleggingscategorieën

– MeDirect.be Award : de beste prestaties in fondsenbeleggingen

– Weekly Award : de beste prestatie in alle beleggingscategorieën gedurende 1 week

– Student Award : de beste prestaties van studenten in alle beleggingscategorieën.

44. Kan ik meerdere prijzen winnen?

Buiten de Weekly Awards kan u als winnaar slechts aanspraak maken op één prijs. Wanneer u als winnaar in aanmerking komt voor een prijs in meerdere categorieën of klassementen dan vervalt het recht op de prijs met de laagste geldelijke tegenwaarde en gaat deze prijs naar de eerstvolgende geklasseerde deelnemer in het overeenkomstig klassement. De winnaar in verschillende klassementen wint dan enkel de prijs met de hoogste geldelijke tegenwaarde.