De Beursrally is afgelopen.

Blijf ons volgen op www.beursrally.be om op de hoogte te blijven van toekomstige edities.
Of voer uw e-mail adres in via de ‘Inschrijven’ knop en ontvang een bericht wanneer de volgende editie start.

WEDSTRIJDREGLEMENT

Wedstrijdreglement


Introductie

De Beursrally is een virtuele beleggerswedstrijd georganiseerd door Mediafin, uitgever van de kranten De Tijd en L’Echo, met maatschappelijke zetel Havenlaan 86c b309 te 1000 Brussel, in partnerschap met MeDirect.be, als sponsor van de competitie.


Deelname aan de Beursrally is gratis.


Inschrijven is mogelijk vanaf 6 november 2017 en begint met een proefperiode (zie hoofdstuk ‘ Inschrijven’). De Beursrally competitie zelf loopt van 20 november 2017 tot 26 januari 2018, gedurende tien weken.


Inschrijven en deelnemen aan de competitie kan uitsluitend online.


De regels die van toepassing zijn voor zowel de competitie als voor het gebruik van het platform worden bepaald door het Wedstrijdreglement Beursrally. Door zich in te schrijven voor de Beursrally verklaart een deelnemer zich onvoorwaardelijk akkoord met dit Wedstrijdreglement.


Een jury en een gerechtsdeurwaarder zullen toezien op de correcte toepassing van het Wedstrijdreglement voor het spelverloop en bij de toekenning van de prijzen. Beslissingen van de jury kunnen niet worden gecontesteerd. De jury communiceert niet over de manier waarop genomen beslissingen tot stand zijn gekomen.


Het Wedstrijdreglement wordt neergelegd bij gerechtsdeurwaarder Ann Van Den Daele, Grotehertstraat 2, 1000 Brussel. De lijst met winnaars zal aan het einde van de competitie eveneens bij de gerechtsdeurwaarder worden neergelegd.


Platform

De beleggerswedstrijd wordt gespeeld via het Beursrally platform (https://www.beursrally.be/ of https://http://beursrally.tijd.be). Dit platform bevat verschillende onderdelen, waaronder de inschrijvingsmodule, informatiepagina’s en een portefeuillemodule. De portefeuillemodule is enkel toegankelijk voor deelnemers die zich hebben ingeschreven voor de Beursrally.


Om het Beursrally platform te kunnen bezoeken en om de software voor de competitie correct te kunnen gebruiken raadt de organisatie deelnemers aan om steeds met de meest recente versie van hun web browser te werken. Volgende versies van web browsers heeft een deelnemer minimaal nodig om aan de competitie te kunnen deelnemen: Chrome 18, Firefox 12, Safari 5.1 of Internet Explorer.


Toegang tot en gebruik van het Beursrally platform en de daaraan verbonden diensten zijn onderhevig aan voorwaarden en beperkingen. Lees de Disclaimer voor meer informatie.


Doel

De Beursrally stelt zich tot doel om deelnemers vertrouwd maken met online beleggen in aandelen en fondsen, zonder dat ze daarbij enig financieel risico lopen, en daarbij geholpen door informatie en nieuwsduiding die Mediafin via haar verschillende kanalen en merken aanbiedt.


Aan de Beursrally is tevens een wedstrijdelement verbonden waarbij het de bedoeling is om als deelnemer een zo hoog mogelijke meerwaarde te realiseren door het ter beschikking gestelde virtuele kapitaal (zie hoofdstuk ‘Kapitaal’) zo goed mogelijk virtueel te beleggen in aandelen, fondsen of in een combinatie van beide.


Deelnemers met de hoogste portefeuillewaarde aan het einde van de competitie komen in aanmerking voor verschillende prijzen in verschillende categorieën (zie hoofdstuk ‘Klassementen’), waarbij prijzen met een waarde tot 10.000 euro kunnen worden gewonnen (zie hoofdstuk ‘Prijzen’).


Daarnaast wint elke week de deelnemer met de hoogst gerealiseerde relatieve meerwaarde gedurende één week, een weekprijs.


Kapitaal

Elke deelnemer ontvangt aan het begin van de competitie een fictief startkapitaal van 50.000 euro waarmee hij, zonder enig financieel risico, een fictieve portefeuille kan opbouwen uit een speciaal voor de competitie samengestelde selectie van aandelen en beleggingsfondsen (zie hoofdstuk ‘Deelnemende effecten’). Bovenop het startkapitaal ontvangt elke deelnemer bovendien een aanvullend bonuskapitaal van 2.000 euro, als welkomstgeschenk van MeDirect.be. Dit bonuskapitaal kan uitsluitend in de fondsen belegd worden die onderdeel uitmaken van het beleggingsaanbod van de Beursrally (zie hoofdstuk ‘Transacties’).


Naast het start- en bonuskapitaal kunnen deelnemers zelf hun fictief kapitaal nog verhogen door deel te nemen aan activiteiten die in het kader van de Beursrally georganiseerd worden. Dit kapitaal kan worden aangewend om bijkomende aandelen of fondsen te kopen waardoor de gerealiseerde meerwaarde potentieel verhoogd kan worden. Daarnaast telt dit extra fictief kapitaal mee in de waardeberekening van de portefeuille voor verschillende klassementen. Deelnemen aan deze activiteiten verhoogt zodoende de kansen van de deelnemer om prijzen te winnen.


Via volgende activiteiten kan het fictieve kapitaal verhoogd worden:


 • Gedurende de competitie zal elke beursdag een online quizvraag kunnen worden beantwoord via het Beursrally platform. Per goed antwoord (maximaal 1 per beursdag) wordt meteen 100 euro extra fictief kapitaal toegevoegd aan de Beursrally portefeuille. Een quizvraag kan enkel beantwoord worden tussen 00u00 en 23u59 op de beursdag waarop de specifieke vraag via het platform beschikbaar is. Het is nadien niet meer mogelijk om op eerdere quizvragen te antwoorden of aanspraak te kunnen maken op het extra fictief kapitaal dat er mee te verdienen valt. Elke vraag kan slechts één keer beantwoord worden. Foute antwoorden kunnen niet meer gecorrigeerd worden.
 • In totaal zullen tijdens de competitie 47 quizvragen worden gesteld, gespreid over 47 beursdagen (de dagen waarop handel op Euronext plaatsvindt). Wanneer een deelnemer elke vraag juist beantwoordt kan 4.700 euro extra fictief kapitaal verworven worden.
  Tijdens het weekend of op de weekdagen dat de Europese beurzen (Euronext) niet geopend zijn, zullen geen quizvragen kunnen worden beantwoord (zie hoofdstuk ‘Deelnemende effecten’ en hoofdstuk ‘Uitvoering van orders’).
 • Beursrally-deelnemers kunnen op 18 november 2017 tussen 9u en 17u30 gratis een bezoek brengen aan de stand van De Tijd & L’Echo op de geldbeurs Finance Avenue (Tour & Taxis – Havenlaan 86 1000 Brussel). Elke Beursrally-deelnemer die zich aanmeldt aan deze stand ontvangt eenmalig 500 euro extra fictief kapitaal. Dit bedrag zal toegevoegd worden aan de Beursrally portefeuille op 24 november 2017 om 16u.

Het maximale fictieve kapitaal dat een deelnemer aan de Beursrally kan ontvangen bedraagt zodoende:


 • Startkapitaal: 50.000 euro
 • Welkomstgeschenk MeDirect: 2.000 euro
 • Beursrally quiz: 4.700 euro
 • Bezoek aan Finance Avenue: 500 euro
 • TOTAAL: 57.200 euro

Inschrijven

De inschrijvingsperiode voor de Beursrally beleggerswedstrijd loopt van maandag 6 november tot en met vrijdag 22 december 2017 (zie hoofdstuk ‘Looptijd’).


Deelname aan de Beursrally is mogelijk voor alle personen met een officieel adres in België die minimum 18 jaar oud zijn op het moment van inschrijving en die in het bezit zijn van een geldig e-mailadres.


Er is slechts één inschrijving en één e-mailadres per persoon mogelijk.


De inschrijving en het spelen zelf kan uitsluitend via de website van de Beursrally: www.beursrally.be of http://beursrally.tijd.be. Alleen volledig en correct ingevulde inschrijvingen worden aanvaard. Een deelnemer kan zich slechts eenmaal geldig inschrijven. Het recht op prijzen (zie hoofdstuk ‘Prijzen’) vervalt wanneer men deze beperking op enige wijze tracht te omzeilen. Een Beursrally-portefeuille kan niet overgedragen worden aan een andere persoon of gekoppeld worden aan een ander e-mail adres.


Meerderjarige studenten in het dagonderwijs kunnen zich bij de inschrijving aanmelden als student. Studenten nemen automatisch deel aan een bijkomende studentencompetitie en maken zo bijkomend kans op een aparte studentenprijs.


nschrijving en deelname aan de Beursrally is volledig gratis.


Om te kunnen deelnemen aan de Beursrally dienen deelnemers te beschikken over een geldige registratie bij de websites van De Tijd of L’Echo:


 • Personen die wensen deel te nemen aan de Beursrally en al beschikken over een geldige registratie bij De Tijd kunnen zich aanmelden met hun bestaande login gegevens van De Tijd / L’Echo.
 • Personen die wensen deel te nemen aan de Beursrally maar nog niet beschikken over een geldige registratie bij De Tijd kunnen zich hiervoor gratis registreren via de Beursrally website.

Verloren of vergeten login gegevens of paswoorden kunnen via de website van De Tijd worden opgevraagd.


Het is toegelaten om nog na 22 december 2017 in te schrijven, maar de resultaten van deelnemers die inschrijven na 22 december 2017 komen niet meer in aanmerking voor het winnen van prijzen.


Na de inschrijving ontvangt elke deelnemer aan de Beursrally via e-mail een inschrijvingsbevestiging.


Looptijd

Inschrijvings- en proefperiode vanaf 6 november 2017


Inschrijvingen voor de Beursrally zijn mogelijk vanaf maandag 6 november 2017.


Om de deelnemers vertrouwd te maken met de beleggerswedstrijd, is er vanaf 6 november 2017 een proefperiode voorzien.


Correct ingeschreven deelnemers kunnen tijdens de proefperiode meteen transacties uitvoeren in de spelmodule met hun fictieve startkapitaal om vertrouwd te raken met het platform, de beschikbare beleggingsproducten, het orderuitvoeringssysteem, enzovoort. Tijdens deze proefperiode kan er geen extra fictief kapitaal verdiend worden.


De proefperiode eindigt na 2 weken op 19 november 2017 om 22u00.


Na de proef- en testperiode worden alle spelportefeuilles gereset; alle openstaande aandelen- of fondsenposities worden verwijderd, alle uitgevoerde en openstaande transacties geschrapt en het kapitaal aanwezig in elke portefeuille wordt opnieuw op de startwaarde gezet.


Start van de competitie: 20 november 2017


De Beursrally-competitie start op maandag 20 november om 8u00. Vanaf dat moment kunnen alle

correct ingeschreven deelnemers starten met handelen binnen de competitie. Alle behaalde resultaten tijdens de competitie tellen mee voor het eindklassement.


Einde van de inschrijvingsperiode voor de competitie: 22 december 2017


Om te kunnen deelnemen aan de competitie met de daaraan verbonden prijzen, dienen deelnemers zich in te schrijven vóór 22 december 2017 om 17u00. Enkel dan zullen deelnemers in aanmerking komen voor de aan de competitie verbonden prijzen.


Inschrijvingen voor deelname aan de BeursRally blijven echter ook mogelijk na 22 december 2017, maar deelnemers komen niet meer in aanmerking voor de aan de competitie verbonden prijzen. Zij nemen deel voor hun plezier of voor het educatieve aspect van de BeursRally.


Duur van de competitie: 10 weken


De competitie loopt 10 weken lang van maandag 20 november 2017 om 08u00 tot en met vrijdag 26 januari 2018, na sluiting van de Amerikaanse markten (plus 15 minuten vertraging).


Einde van de competitie: 26 januari 2018


De competitie eindigt op vrijdag 26 januari 2018, na de sluiting van de Amerikaanse markten (plus 15 minuten vertraging). De waarde van de portefeuille op deze datum en tijdstip is de waarde die in acht zal worden genomen bij het bepalen van de uiteindelijke winnaars van de competitie. Alle eventuele openstaande transacties worden geschrapt. Er wordt geen rekening gehouden met koerswijzigingen na dit moment voor de berekening van de eindwaarde. Deelnemers behouden na afloop van de competitie toegang tot hun portefeuille, maar kunnen geen orders meer plaatsen of wijzigingen aanbrengen.


Evaluatieperiode: 12 dagen


Na afloop van de competitie zal een jury de eindklassementen controleren op de correcte naleving van het wedstrijdreglement door de deelnemers en potentiële winnaars. Bij onregelmatigheden kan de jury beslissen om de resultaten te corrigeren. Vastgesteld misbruik kan leiden tot diskwalificatie. Deze procedure staat onder toezicht van gerechtsdeurwaarder Ann Van Den Daele, Grotehertstraat 2, 1000 Brussel.


Bekendmaking van de winnaars: 7 februari


Deze juryperiode loopt tot 7 februari 2018. Op die dag worden de eindklassementen vrijgegeven en de winnaars van de verschillende klassementen bekendgemaakt. De toekenning van de prijzen aan de winnaars van de competitie is niet contesteerbaar.


Uw portefeuille raadplegen: tot 1 maand na het einde van de competitie


Tot minstens één maand na de bekendmaking van de eindklassementen en de winnaars kunnen deelnemers hun virtuele portefeuille blijven raadplegen via het BeursRally platform. Na deze periode wordt de toegang tot het platform stopgezet.


Transacties

Deelnemers kunnen gedurende de proefperiode en de competitie transacties uitvoeren via het Beursrally platform. Deze omvatten onder meer het plaatsen van aan- en verkooporders in aandelen en beleggingsfondsen (zie hoofdstuk ‘Deelnemende effecten’).

Voor de Beursrally beleggerswedstrijd worden een aantal specifieke transactieregels bepaald waaraan elke deelnemer zich dient te houden. Deze transactieregels worden in de meeste gevallen automatisch toegepast wanneer een deelnemer gebruik maakt van het platform. Mocht een deelnemer manieren vinden om de transactieregels te omzeilen of onrechtmatig in zijn voordeel te gebruiken, dan kan dit leiden tot uitsluiting van de competitie.


Volgende transactieregels zijn van toepassing voor de Beursrally beleggerswedstrijd:


 • Deelnemers kunnen maximaal 20 orders (aan- en verkooporders) per dag plaatsen.

 • Een positie in één enkel effect mag niet meer bedragen dan 10% van de totale waarde van de virtuele portefeuille. Het is niet mogelijk om aankooporders te plaatsen die deze limiet overschrijden. Indien een positie door koersstijgingen van het effect (of door koersdalingen van de andere effecten) toch groter wordt dan 10% van de totale portefeuillewaarde dan zullen voor dit effect enkel nog verkooporders kunnen worden geplaatst. Aankooporders in dit effect zullen niet meer mogelijk zijn tot de waarde van de positie terug minder dan 10% van de totale portefeuillewaarde bedraagt.

 • Het bij inschrijving ontvangen fictieve bonuskapitaal van 2.000 euro, als welkomstgeschenk van MeDirect.be, kan enkel in de beschikbare fondsen worden belegd. Voor de toepassing van deze regel werd bepaald dat maximaal 96% van de totale waarde van de portefeuille in aandelen kan worden belegd. De overige 4% van de totale waarde van de portefeuille kan enkel in fondsen worden belegd. Wanneer de deelnemer een transactie probeert uit te voeren die tot gevolg zou hebben dat het aandelengedeelte van de portefeuille de bepaalde maximumaarde overschrijdt, dan zal de transactie geweigerd worden. Door koersverschillen kan de aandelenwaarde in de portefeuille op natuurlijke wijze deze maximumwaarde overschrijden. In dat geval zal de deelnemer geen nieuwe orders kunnen plaatsen voor de aankoop van aandelen, tot de aandelenwaarde in de portefeuille terug is gezakt onder het maximum toegelaten percentage.

 • Een portefeuille kan nooit een negatieve cashpositie hebben. Het bedrag van een transactie kan in sommige gevallen verschillen van het geschatte bedrag op het ogenblik dat het order wordt geplaatst. Wanneer de totale waarde van een aankooptransactie hoger is dan de in de portefeuille beschikbare cashreserve, dan zal het order niet uitgevoerd worden. De deelnemer dient bij het plaatsen van orders voldoende marge in te bouwen om eventuele afwijkingen te kunnen opvangen.

 • Het is niet toegestaan om transacties uit te voeren die er bewust op gericht zijn om een zo groot mogelijk verlies te behalen.

 • De gedeeltelijke uitvoering van een order is niet mogelijk. Wanneer de totale waarde van een aankooptransactie hoger is dan de in de portefeuille beschikbare cashreserve, dan zal het order in zijn geheel niet uitgevoerd worden.

 • Het is niet mogelijk om aandelen of fondsen te verkopen die de deelnemer niet bezit.

 • In geval er dividenden worden uitgekeerd door één of meerdere effecten die een deelnemer in zijn bezit heeft zal de organisatie voor een correcte toekenning van het dividend instaan. Enkel aandelen of fondsen die in het bezit waren van de deelnemer op het tijdstip dat het dividend werd toegekend, komen in aanmerking voor de toekenning. Dividenden worden enkel toegekend in cash.

 • Bij splitsing of samenvoeging van effecten of bij andere zogenaamde ‘corporate actions’ die een invloed hebben op de prijs van een effect of op het aantal deelbewijzen zal de organisatie instaan voor een correcte afwikkeling van deze actie op de portefeuille van de deelnemer.

 • Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de opvolging van hun uitgevoerde of niet-uitgevoerde orders.

 • De manier waarop transacties verwerkt worden kan niet betwist worden.

Deelnemende effecten

Tijdens de Beursrally kan belegd worden in een selectie van aandelen en beleggingsfondsen die door de organisatie werd samengesteld.


De totstandkoming van de effectenselectie gebeurde op onafhankelijke wijze en na raadpleging van onafhankelijke specialisten met als doel de deelnemers aan de Beursrally op een voldoende gediversifieerde wijze te leren beleggen in verschillende effectentypes en in verschillende regio’s en sectoren. De organisatie wijst er op dat de deelnemende effecten die opgenomen zijn in de Beursrally geen representatief beeld geven van het totale beleggingsaanbod waar (Belgische) beleggers toegang tot hebben.


Aandelen


Een deelnemer kan beleggen in volgende aandelen:


 • Euronext Amsterdam: aandelen behorend tot de AEX en AMX indexen

 • Euronext Brussel: aandelen behorend tot de BEL20 en BEL Mid indexen

 • Euronext Parijs: aandelen behorend tot de CAC40 index

 • NYSE New York: aandelen behorend tot de Dow Jones Industrial Average index

 • NASDAQ New York: een selectie van 10 bekende aandelen

Fondsen


Een deelnemer kan beleggen in volgende fondsen:


 • 5 geselecteerde aandelenfondsen ‘Wereldwijd’

 • 5 geselecteerde aandelenfondsen ‘Europa’

 • 5 geselecteerde aandelenfondsen ‘VS’

 • 5 geselecteerde aandelenfondsen ‘Azië’

 • 5 geselecteerde aandelenfondsen ‘Groeilanden’

 • 25 geselecteerde aandelenfondsen ‘Overige’

Een gedetailleerd overzicht van alle deelnemende effecten kan geraadpleegd worden op de Effectenlijst pagina.


De organisatie wijst er op dat de beschikbaarheid van fondsen in het beleggingsaanbod de deelnemer toegang verschaft tot beleggingen in regio’s en sectoren die niet kunnen bereikt worden via beleggingen in de in de competitie opgenomen aandelenselectie.


Uitvoering van orders

Deelnemers kunnen tijdens de beleggerswedstrijd 24/7 orders plaatsen via het handelssysteem dat verbonden is aan de virtuele portefeuille.


Aandelenorders

Voor aandelentransacties zijn twee soorten orders mogelijk: marktorders en limietorders.


Marktorders

Een marktorder dat door een deelnemer wordt ingevoerd tijdens de handelsuren van de markt waarop het aandeel verhandeld wordt, zal tegen de eerstvolgende bied- of laatkoers waartegen gehandeld wordt, worden uitgevoerd.


Kooporders worden uitgevoerd tegen de laatkoers. Verkooporders worden uitgevoerd tegen de biedkoers.


De koersen op de Europese aandelenmarkten (Euronext Amsterdam, Euronext Brussel en Euronext Parijs) die de deelnemer via de spelsite te zien krijgt en waarop de spelmodule zich baseert om de orders af te handelen, zijn beschikbaar in ‘real-time’.


De koersen van aandelen die verhandeld worden op NYSE en NASDAQ zijn vertraagd met 15 minuten (‘delayed’). Om een eerlijk spelverloop te garanderen wordt de uitvoering van orders op deze markten eveneens met 15 minuten vertraagd t.o.v. de plaatsing van het order. Dit wil zeggen dat, op het ogenblik dat het order geplaatst wordt (= t), de op dat ogenblik gekende koers de koers is die 15 minuten eerder gold (= t-15). Aangezien het order eveneens met 15 minuten vertraging zal worden uitgevoerd is de koers die van toepassing zal zijn voor dit order de koers die gold op het tijdstip dat het order werd geplaatst (t).


Marktorders die buiten de handelsuren worden ingevoerd zullen worden uitgevoerd tegen de eerste beschikbare bied- of laatkoers die bij de opening van de beurs op de volgende handelsdag wordt bepaald.


Limietorders

Bij een limietorder geeft een belegger de maximale prijs in waartegen hij een aandeel wil kopen of de minimale prijs waartegen hij een aandeel wenst te verkopen. Het order zal slechts uitgevoerd worden van zodra de vastgestelde limietkoers werd bereikt of werd overschreden. Er bestaat dus altijd een kans dat een limietorder niet wordt uitgevoerd als de limietkoers niet wordt bereikt.


Bij het plaatsen van limietorder heeft de deelnemer 2 keuzemogelijkheden:

i.Limietorder (dag)


ii.Limietorder (open)


Een limietorder (dag) dat geplaatst wordt tijdens de handelsuren blijft maximaal geldig tot aan het einde van de lopende handelsdag. Is de limietkoers niet bereikt, dan wordt het order aan het einde van de handelsdag automatisch geannuleerd. Een limietorder (dag) geplaatst buiten de normale handelstijden (bv. voorbeurs, ’s avonds of tijdens het weekend) blijft maximaal geldig tot aan het einde van de eerstvolgende handelsdag.


Een limietorder (open) blijft geldig voor de hele duur van de competitie of tot wanneer de opgegeven limietkoers werd bereikt. In het geval dat er een ‘corporate action’ plaatsvindt (bijvoorbeeld dividendbetaling, splitsing of samenvoeging van aandelen) die invoed heeft op de koers van een aandeel, dan worden alle openstaande limietorders voor dit aandeel geannuleerd. Deelnemers kunnen de status van orders (openstaande en geannuleerde) via hun portefeuille opvolgen. Nadien kan een gebruiker een nieuw limietorder voor het aandeel invoeren.Deelnemers aan de competitie dienen zelf in acht te nemen dat er voor de uitvoering van een limietorder voldoende cashreserve in de portefeuille aanwezig is. Wordt de opgegeven

limietkoers voor het order bereikt, maar is er op dat ogenblik onvoldoende cash op de rekening aanwezig, dan zal het order worden geannuleerd.


Nog niet uitgevoerde limietorders kunnen op elk gewenst moment door de deelnemer worden geannuleerd.


Fondsenorders

Deelnemers kunnen tijdens de competitie fondsen aan- en verkopen.


De deelnemende fondsen in de competitie zijn niet onderhevig aan beursschommelingen tijdens een handelsdag. De Netto Inventaris Waarde (NIW) van een fonds wordt slechts eenmaal per dag, aan het einde van de handelsdag, bepaald op basis van de slotkoersen van de onderliggende effecten (de ‘handelskoers’).


Alle door de deelnemer ingevoerde fondsenorders zullen daarom pas worden uitgevoerd zodra de eerstvolgende handelskoers (NIW) voor het fonds bekend is.


Limietorders voor fondsen zijn niet toegestaan. De koers waartegen het order zal worden uitgevoerd is immers nooit op voorhand gekend.


Omdat op het tijdstip waarop een fondsenorder wordt geplaatst slechts de vorige handelskoers bekend is, kan de prijs voor de transactie hoger of lager uitvallen dan berekend op het tijdstip van het order. De deelnemer dient er zelf voor te zorgen dat er voldoende cashreserve in zijn portefeuille aanwezig is om het fondsenorder te kunnen uitvoeren. Indien er onvoldoende cashreserve in de portefeuille aanwezig is, wordt het order geannuleerd.


Een fondsenorder dat nog niet werd uitgevoerd kan door de deelnemer zelf nog worden geannuleerd.


Orders in afwachting

Marktorders, limietorders en fondsenorders die in verwerking zijn kunnen worden geraadpleegd via ‘Mijn orders’ als een ‘Actief order’. Deelnemers hebben de mogelijkheid om deze orders nog te annuleren. Het wijzigen van een actief order is niet mogelijk. Om een actief order te wijzigen dient dit eerst geannuleerd te worden en vervolgens opnieuw te worden ingebracht.


Geweigerde orders

Orders die niet kunnen worden uitgevoerd omdat ze niet voldoen aan de transactievoorwaarden of omdat ze niet konden worden uitgevoerd door bijvoorbeeld een onvoldoende saldo, zullen worden geweigerd. Ze kunnen worden geraadpleegd door de deelnemers via ‘Mijn orders’ in de ‘Orderhistoriek’.


Handelsdagen en -tijden

Tijdens de competitie zullen volgende dagen géén handelsdagen zijn:


Datum

Beurzen gesloten

Reden

Donderdag 23/11/2017

NYSE, NASDAQ (New York)

Thanksgiving

Vrijdag 24/11/2017

NYSE, NASDAQ (New York)(*)

Thanksgiving Friday

Maandag 25/12/2017

Euronext (Amsterdam, Brussel, Parijs)
NYSE, NASDAQ (New York)

Kerstmis

Dinsdag 26/12/2017

Euronext (Amsterdam, Brussel, Parijs)

Tweede Kerstdag

Maandag 01/01/2018

Euronext (Amsterdam, Brussel, Parijs)
NYSE, NASDAQ (New York)

Nieuwjaar

Maandag 15/01/2018

NYSE, NASDAQ (New York)

Martin Luther King Day

(*) Vervroegde sluiting van deze beurzen om 19:00 CET

Op deze dagen zal op de vermelde beurzen geen handel plaatsvinden en worden orders niet uitgevoerd.


Normale handelstijden aandelenmarkten (maandag – vrijdag):


Euronext Amsterdam 09:00 – 17:35 CET


Euronext Brussel 09:00 – 17:35 CET


Euronext Parijs 09:00 – 17:35 CET


NASDAQ 15:30 – 22:00 CET


NYSE 15:30 – 22:00 CET


Data

De Beursrally maakt gebruik van financiële data en koersen die afkomstig zijn van betrouwbare dataleveranciers. Daarvoor wordt beroep gedaan op vwd group.


De real-time koersen (van toepassing op de aandelen die worden verhandeld op de beurzen van Euronext Amsterdam, Brussel en Parijs) zijn afkomstig van Euronext.


De koersen van aandelen die worden verhandeld op de beschikbare Amerikaanse markten worden met een vertraging van 15 minuten aangeleverd.


De fondsenkoersen zijn gebaseerd op de dagelijke Netto Inventaris Waarde (NIW of NAV) van elk fonds.


De aanlevering en verwerking van financiële data en koersen wordt met de grootst mogelijke zorg uitgevoerd. De organisatie kan echter de betrouwbaarheid van de aangeleverde data niet 100% garanderen. Elke eventuele afwijking of onjuistheid in de financiële data zal worden beoordeeld door de jury van de wedstrijd met het oog op het vinden van een oplossing die een zo eerlijk mogelijk verloop van de competitie garandeert.


Elk bewust misbruik van foutieve data door een deelnemer met het oog op het bekomen van een oneerlijk voordeel ten opzichte van andere deelnemers kan tot diskwalificatie van de deelnemer leiden.


Kosten, taksen en rente

Bij het beleggen in aandelen en fondsen zijn in werkelijkheid kosten en taksen van toepassing. Voor de virtuele beleggerswedstrijd Beursrally wordt een aangepast systeem voor kosten en taksen toegepast om het spelelement te vrijwaren.

 • Voor elke aandelentransactie (zowel voor aan- als verkooporders) wordt een vaste transactievergoeding in rekening gebracht van 15 euro per transactie. Deze wordt automatisch ingehouden bij uitvoering van een order.
 • Voor fondsentransacties worden geen instap- of uitstapkosten in rekening gebracht, in overeenstemming met het kostenbeleid van MeDirect.be. Er zijn wel andere kosten verbonden aan beleggen in fondsen (bijvoorbeeld een beheersvergoeding), maar deze worden verrekend in de koers van het fonds en worden zodoende niet apart in rekening gebracht bij de deelnemer.
 • In werkelijkheid gelden voor zowel aandelen- als fondsenbeleggingen specifieke taksen, waaronder beurstaksen, meerwaardebelasting en roerende voorheffing op meerwaarden en dividenden. Deze taksen worden tijdens de Beursrally beleggerswedstrijd niet in rekening gebracht.
 • Op cashposities die tijdens de Beursrally worden aangehouden wordt geen rente vergoed.
 • Deelnemers worden er daarom op gewezen dat de Beursrally geen representatief beeld geeft van de gebruikelijke toepassing van kosten, taksen en rentevergoeding op cashposities bij beleggingen.

Klassementen

Tijdens de Beursrally competitie maken deelnemers kans op prijzen in verschillende categorieën. Deze categorieën komen overeen met een aantal klassementen die de organisatie heeft bepaald.


Door deel te nemen aan de Beursrally worden de resultaten en prestaties van de deelnemers automatisch opgenomen in volgende klassementen :


De Tijd & L’Echo Award: de beste prestaties in alle beleggingscategorieën


MeDirect.be Award: de beste prestaties in fondsenbeleggingen


Weekprijs: de hoogste procentuele groei van de portefeuille gedurende 1 week


Naast bovenvernoemde categorieën wordt enkel voor studenten een bijkomend klassement voorzien :


Student Award: de beste prestaties van studenten in alle beleggingscategorieën.


De prestaties van deelnemers binnen elk klassement worden op volgende manier beoordeeld :


De Tijd & L’Echo Award:

Binnen dit klassement worden deelnemers beoordeeld op basis van de totale absolute waarde van hun portefeuille aan het einde van de competitie, meerbepaald op 26 januari 2018 om 23u59.


De totale waarde van de portefeuille wordt bepaald door :


 • De waarde van het startkapitaal, het welkomstgeschenk van MeDirect en het eventuele extra kapitaal dat de deelnemer verworven heeft tijdens de competitie.

 • De totale meerwaarde of de minwaarde die werd verworven op de prestaties van individuele aandelen waarin de deelnemer belegd heeft, na verrekening van de transactiekosten.

 • De totale meerwaarde of de minwaarde die werd verworven op de prestaties van fondsen waarin de deelnemer tijdens de competitie belegd heeft.

 • De waarde van alle aan de deelnemer uitgekeerde dividenden.

MeDirect.be Award:

Binnen dit klassement worden deelnemers beoordeeld op basis van de absolute waarde van hun portefeuille aan het einde van de competitie, meerbepaald op 26 januari 2018 om 23u59, die wordt bepaald door volgende componenten :


 • De waarde van het startkapitaal, het welkomstgeschenk van MeDirect en het eventuele extra kapitaal dat de deelnemer verworven heeft tijdens de competitie.

 • De totale meerwaarde of de minwaarde die werd verworven op de prestaties van fondsen waarin de deelnemer tijdens de competitie belegd heeft.

 • De waarde van de aan de deelnemer uitgekeerde dividenden uit fondsen.

Weekprijs:

Binnen dit klassement worden deelnemers wekelijks beoordeeld op basis van de procentuele groei die ze de afgelopen week met hun portefeuille hebben gerealiseerd. De Weekprijzen worden toegekend tijdens de gehele looptijd van de competitie (10 weken). De berekening gebeurt als volgt:


 • Het verschil tussen de absolute waarde van de portefeuille op maandagochtend om 00:00 en de absolute waarde van de portefeuille op vrijdagavond 23:59 wordt herberekend naar de procentuele groei van de portefeuille tijdens dezelfde periode.

 • Het klassement wordt bepaald door de volgorde van de deelnemers volgens de hoogst behaalde procentuele groei van de portefeuille.

Student Award:

Binnen dit klassement worden enkel deelnemers die zich hebben aangemeld als student bij de intekening beoordeeld op basis van de totale absolute waarde van hun portefeuille aan het einde van de competitie die wordt bepaald door volgende componenten :


 • De waarde van het startkapitaal, het welkomstgeschenk van MeDirect en het eventuele extra kapitaal dat de deelnemer verworven heeft tijdens de competitie.

 • De totale meerwaarde of de minwaarde die werd verworven op de prestaties van individuele aandelen waarin de deelnemer belegd heeft, na verrekening van de transactiekosten.

 • De totale meerwaarde of de minwaarde die werd verworven op de prestaties van fondsen waarin de deelnemer tijdens de competitie belegd heeft.

 • De waarde van alle aan de deelnemer uitgekeerde dividenden.

Het staat de deelnemers vrij om volgens hun eigen inzichten deel te nemen aan de competitie en zich te richten op één of meerdere klassementen om de eindoverwinning te claimen.


Prijzen

Deelnemers aan de beleggingscompetitie die de beste prestaties hebben neergezet in de verschillende klassementen (zie hoofdstuk ‘Klassementen’) komen in aanmerking voor verschillende prijzen.


De prijzen zijn vastgelegd als volgt :


Winnaars van De Tijd & L’Echo Award:
 • 1ste plaats : een beleggingsrekening bij MeDirect.be (*) ter waarde van 10.000 euro

 • 2de & 3de plaats : een beleggingsrekening bij MeDirect.be (*) ter waarde van 500 euro

 • 4de plaats tem 10 plaats : een beleggingsrekening bij MeDirect.be (*) ter waarde van 250 euro

Winnaars van de MeDirect.be Award:
 • 1ste plaats : een beleggingsrekening bij MeDirect.be (*) ter waarde van 5.000 euro

 • 2de & 3de plaats : een beleggingsrekening bij MeDirect.be (*) ter waarde van 500 euro

 • 4de plaats tem 10 plaats : een beleggingsrekening bij MeDirect.be (*) ter waarde van 250 euro

Winnaars van de Weekprijs:
 • 1ste plaats : een jaarabonnement op De Tijd + De Belegger (**) ter waarde van 804 euro voor 1 winnaar per week, gedurende 10 weken tijdens de competitie (van maandag 20 november 2017 tot en met vrijdag 26 januari 2018).

Winnaars van de Student Award:
 • 1ste plaats : een beleggingsrekening bij MeDirect.be (*) ter waarde van 2.500 euro

 • 2de & 3de plaats : een beleggingsrekening bij MeDirect.be (*) ter waarde van 500 euro

 • 4de plaats tem 10 plaats : een beleggingsrekening bij MeDirect.be (*) ter waarde van 250 euro

(*) De winnaar krijgt het gewonnen bedrag gestort op een MeDirect Geldrekening die gekoppeld is aan de beleggingsrekening. Onder voorbehoud dat de winnaar een beleggingsrekening opent bij MeDirect en voldoet aan de voorwaarden om klant te worden bij MeDirect.


(**) Winnaars van de Weekly Award zullen in de week nadat ze gewonnen hebben individueel op de hoogte worden gebracht door de organisatie. De winnaars kunnen aanspraak maken op een jaarabonnement ‘compleet’ op de krant De Tijd en op een jaarabonnement ‘compleet’ op het beleggersmagazine De Belegger. Indien de winnaars al over een abonnement op De Tijd of De Belegger beschikken zal in onderling overleg tussen de organisatie en de winnaar bepaald worden op welke wijze de winnaar zijn prijs in ontvangst zal kunnen nemen.


Buiten de Weekly Awards kunnen winnaars slechts aanspraak maken op één prijs. Wanneer een winnaar in aanmerking komt voor een prijs in meerdere categorieën of klassementen dan vervalt het recht op de prijs met de laagste geldelijke tegenwaarde en gaat deze prijs naar de eerstvolgende geklasseerde deelnemer in het overeenkomstig klassement. De winnaar in verschillende klassementen wint dan enkel de prijs met de hoogste geldelijke tegenwaarde.


De in de competitie opgenomen prijzen kunnen in geval van overmacht door de organisatie worden gewijzigd naar prijzen met een vergelijkbare waarde.


Het is medewerkers van Mediafin (de organisator), MeDirect.be (de sponsor) en TechRules (de ontwikkelaar) toegestaan om deel te nemen aan de competitie. Deze medewerkers en hun familieleden (tot in de tweede graad) kunnen echter geen aanspraak maken op de aan de competitie verbonden prijzen.


Geen van de toegekende prijzen is inwisselbaar in geld of andere voordelen in natura. De organisatie stelt alle prijzen vast. Prijzen zijn niet overdraagbaar aan derden. Over de toegekende prijzen is geen correspondentie mogelijk. Winnaars worden door de organisatie schriftelijk op de hoogte gesteld en dienen hierop vóór een door de organisatie vastgestelde datum te reageren. Als een deelnemer binnen de opgegeven termijn niet reageert, kan dit door de organisatie worden beschouwd als het afzien van het recht van de deelnemer op de prijs.


Verantwoordelijkheid

De organisatie staat er voor in om de Beursrally op een correcte, faire en verantwoorde manier te laten plaatsvinden. De organisatie wijst er echter op dat deelnemers handelen op eigen verantwoordelijkheid en dat de organisatie niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele nadelige gevolgen die een deelnemer kan ondervinden. De organisatie verwijst hiervoor naar de ‘Disclaimer’ waarin deze verantwoordelijkheden en risico’s worden toegelicht.


Hulp en ondersteuning

Deelnemers die vragen hebben rond hun deelname aan de Beursrally kunnen zich informeren via de ‘Veelgestelde vragen’ sectie op deze website. Het is eveneens mogelijk om vragen per e-mail te stellen aan de organisatie via beursrally@tijd.be.


Disclaimer

De Beursrally en beursrally.be zijn uitgaven van Mediafin N.V.


Maatschappelijke zetel: Tour & Taxis, Havenlaan 86 C b 309, 1000 Brussel, info@mediafin.be. BTW-nummer: BE 404.800.301


De Algemene Voorwaarden van Mediafin N.V. zijn eveneens van toepassing op de Beursrally.


Daarnaast vestigen we voor uw deelname aan de Beursrally en bezoek aan het Beursrally platform uitdrukkelijk uw aandacht op volgende zaken:


Geen beleggingsadvies

De Beursrally of de informatie rond de Beursrally houdt geen beleggingsadvies in. Er wordt op geen enkele manier nagegaan of de beleggingen beantwoorden aan uw profiel of voor u geschikt zijn.


Gebruik van het Beursrally platform

Het Beursrally platform bevat de informatiepagina’s, de registratie- en aanmeldingsprocedure en de spelmodule waarmee deelnemers transacties kunnen uitvoeren.


Het platform is onderworpen aan volgende voorwaarden en beperkingen:

U hebt het recht om de Beursrally website voor privédoeleinden te gebruiken. Commercieel gebruik (zoals o.m. het gebruik van (delen van) de website om advertentie-inkomsten te verwerven, het (gedeeltelijk) overnemen van content) is verboden. U mag de normale werking van onze website niet hinderen, en verbindt zich om volgende gedragsregels na te leven op onze website:


 • Geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van Mediafin of van de auteurs, in ruime zin, die werken op onze website plaatsen;

 • Geen daden stellen die het gebruik van deze website door andere bezoekers hindert;

 • Geen spam of andere ongepaste berichten of informatie verspreiden via onze website;

 • Geen virussen of andere malware verspreiden;

 • Geen adblockers gebruiken of installeren, of op enige andere wijze reclame-uitingen of content weren op onze website. U gaat ermee akkoord dat de uitgever het recht heeft om een script te plaatsen waarmee ad blockers gedetecteerd kunnen worden;

 • De beveiliging van deze website niet ontwijken of hinderen;

 • Geen middelen gebruiken voor het zoeken of indexeren van (delen van) deze website, zoals o.m. robots of spiders (behalve indien de bezoeker een zoekmachine is);

 • Voor (delen van) de websites waarvoor een registratie nodig is, de regels naleven m.b.t. het Wedstrijdreglement.

Bij niet-naleving van een of meer van deze gedragsregels behouden we ons het recht voor om u de toegang tot onze website te weigeren.


Recente browser

Deelnemers dienen gebruik te maken van een recente versie (bij voorkeur: de meest recente versie) van hun browser om het platform te kunnen bezoeken en gebruiken. Het platform ondersteunt browsers vanaf volgende versies (of hoger): Chrome 18, Firefox 12, Safari 5.1 of Internet Explorer. De organisatie is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van een verouderde webbrowser.


Login gegevens

Elke gebruiker is verantwoordelijk voor het veilig bewaren van zijn login gegevens. De organisatie is niet verantwoordelijk voor de gevolgen bij verlies of diefstal van de gegevens bij de gebruiker.


Fictief kapitaal

Het kapitaal waarmee u belegt tijdens de Beursrally is fictief en deelnemers kunnen op geen enkele manier aanspraak maken op het verworven fictieve kapitaal of de via de Beursrally portefeuille bekomen meerwaarden of dividenden uit hun beleggingen.


Historische prestaties

De historische prestaties van beleggingen geven geen enkele garantie over de toekomstige prestaties. Ook wanneer u zelf goede prestaties laat optekenen tijdens de Beursrally wil dit niet zeggen dat uw toekomstige beleggingen even succesvol zullen zijn.


Niet representatief voor uw echte beleggingen

De Beursrally is geen realistische afspiegeling van hoe beleggen er in werkelijkheid er aan toe gaat. Kosten, taksen en rente werden, omwille van het spelelement, grotendeels buiten beschouwing gelaten.

Ook de orderverwerking is niet 100% representatief voor een realistische situatie maar werd vereenvoudigd om het spelelement te vrijwaren.


Beleggen is risicovol

Hoewel u door uw deelname aan de Beursrally geen enkel financieel risico loopt is beleggen altijd risicovol. Wanneer u in het echte leven belegt, kunt u uw kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen.


Aansprakelijkheid

Mediafin streeft ernaar dat de informatie op haar website up-to-date, betrouwbaar en volledig is. De raadpleging en het gebruik van de website gebeurt op risico van de bezoeker. Mediafin geeft geen waarborg aangaande de juistheid, volledigheid en de accuraatheid van de informatie op haar website, ongeacht of het gaat om eigen vergaarde dan wel door derden geleverde informatie. Zij is dan ook niet aansprakelijk voor mogelijke schade, van welke aard ook, zowel rechtstreekse als onrechtstreekse, die de bezoeker zou lijden in het kader van het bezoek aan deze website. Zij is evenmin aansprakelijk voor telecommunicatiekosten die hoger dan verwacht of gebruikelijk zouden zijn, en dit ongeacht het door de bezoeker gebruikte medium. Mediafin is niet aansprakelijk voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in het netwerk. Zij behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder enige voorafgaandelijke kennisgeving de opbouw, de inhoud van haar diensten en/of website te optimaliseren of aan te passen. Een tijdelijk(e) oponthoud of onbeschikbaarheid kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding of andere financiële compensatie. De informatie op deze website over koersen, beleggingen, trends, voorspellingen beantwoordt aan de hoogste professionele maatstaven. Zij wordt enkel meegedeeld ten informatieve titel en kan in geen geval beschouwd worden als beleggingsadvies. Wij zijn bijgevolg nooit aansprakelijk voor schade die u zou menen te lijden als gevolg van een beslissing die u (mede) zou nemen op grond van deze informatie.


Links naar andere websites

De websites bevatten meerdere links naar websites van derden. Dit betekent niet noodzakelijk dat Mediafin deze websites aanbeveelt, met de inhoud ervan akkoord gaat of met deze sites op enige wijze samenwerkt. Evenmin geeft Mediafin enige waarborg over de geschiktheid, juistheid of volledigheid van deze websites. Mediafin kan nooit verantwoordelijk worden geacht voor schade in het kader van het bezoek aan deze websites.


Intellectuele eigendomsrechten

De op de website verstrekte informatie en geleverde diensten, alsook elke software dienstig voor het gebruik hiervan zijn beschermd door (intellectuele) eigendomsrechten, die exclusief toebehoren aan Mediafin NV & TechRules S.A. .. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden. Uitzonderingen hierop kunnen enkel worden verleend mits voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Mediafin.


Het opslaan van informatie van de website in een database is uitdrukkelijk verboden, met uitzondering van het automatisch ‘cachen’ van de informatie door de browser.


Misbruik

Ondanks dat er in de Beursrally door de organisatie voorzorgen zijn genomen om misbruik tegen te gaan, blijft het mogelijk dat bepaalde transactiemethoden of andere spelelement van de beleggerswedstrijd misbruikt kunnen worden om een oneerlijk voordeel ten opzichte van andere deelnemers te verkrijgen. De organisatie behoudt het recht om dit misbruik actief op te sporen door transacties van deelnemers te onderzoeken en zonodig te bestraffen. Bewust of herhaaldelijk misbruik kan tot diskwalificatie leiden.


Beoordeling door de organisatie

Een jury onder toezicht van gerechtsdeurwaarder Ann Van Den Daele ziet toe op het eerlijke verloop van de Beursrally. De jury heeft het recht om beslissingen te nemen die dit eerlijk verloop moeten waarborgen. Beslissingen van de jury kunnen niet betwist worden. De jury heeft evenmin de plicht om zich te verantwoorden voor genomen beslissingen, tenzij bij de toezichthoudende gerechtsdeurwaarder.


Privacy

Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. De regels van Mediafin N.V. om uw privacy te beschermen overeenkomstig de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten opzichte van de Verwerking van Persoonsgegevens, zijn eveneens van toepassing op de Beursrally. Meer info over de privacyregels van Mediafin, klik hier.


COOKIE POLICY

Het cookiebeleid van Mediafin N.V. is van toepassing op het gebruik van cookies op het online spelplatform van de Beursrally. Meer info over het cookiebeleid van Mediafin, klik hier.